صفحه اصلی | راهنما | ثبت نام | متن قرآن | قرائت قرآن | جستجوی قرآن | تدبر در قرآن | مسابقه | خادمان قرآن | ارتباط

با سلام و احترام :

بازدید کننده گرامی برای شرکت در ختم قرآن و بهره مندی از اجر معنوی آن ابتدا می بایست ثبت نام نمایید .

لطفاً قبل از ثبت نام مشخص نمایید در کدام گروه مایل به شرکت می باشید.

گروه اول: در یافت 10 آیه و شرکت در ختم قرآن به صورت هر شب.
گروه دوم: دریافت یک حزب تا حداکثر چهار حزب و شرکت در ختم قرآن در یک هفته فقط برای یک بار.
گروه سوم: در یافت یک صفحه و شرکت در ختم قرآن به صورت هر شب.


گروه اول
(هر شب 10 آیه)

نحوه شرکت در گروه اول بدین صورت است که پس از تکمیل فرم ثبت نام و اختصاص سوره و آیه توسط وب سایت برای شما ، نسبت به قرائت 10  آیه اول در همان شب ثبت نام اقدام می نمائید.

فردا شب 10 آیه بعدی را قرائت کنید و به همین ترتیب هر شب ادامه دهید.

توجه: شبی که کاربران 10 آیه پایانی قرآن را قرائت می نمایند، می بایست 6 آیه باقیمانده یعنی سوره ناس را نیز در همان شب قرائت نمایند. سپس در شب بعد نسبت به قرائت 10 آیه ابتدای قرآن تا سوره و آیه اولیه که در روز ثبت نام با آن شروع کرده اند مانند سابق اقدام نمایند.

با این روش علاوه بر شرکت در ختم قرآن بصورت دسته جمعی با سایر کاربران که هر شب انجام میپذیرد ، خود شما نیز پس از حدود 21 ماه به تنهایی یک ختم قرآن را به صورت کامل انجام داده ودر 623 ختم قرآن شرکت نموده اید.

مثال :چنانچه برای شما در مرحله اول ثبت نام ، آیه های 14 تا 23 سوره بقره تخصیص یافت ، برای فردا شب می بایست  آیات 24 تا 33 سوره بقره را قرائت کنید.

شب اول

آیه های 14 تا 23 سوره بقره

شب دوم

آیه های 24 تا 33 سوره بقره

شب سوم

آیه های 34 تا 43 سوره بقره

 و الی آخر...

برای مشاهده لیست آیات قرآن به صورت 10 آیه - 10 آیه، برای سهولت در قرائت روزانه اینجا را کلیک کنید. (دانلود به صورت فایل فشرده)

*همچنین کاربران در صورت فراموش کردن 10 آیه ای که باید همان روز قرائت کنند، می توانند از قسمت گزارش کاربران در صفحه اصلی و یا صفحه مخصوص گزارش کاربران استفاده نمایند.*

 

گروه دوم
(یک تا چهار حزب فقط برای یک بار)

نحوه شرکت در گروه دوم بدین صورت است که هنگام تکمیل فرم ثبت نام و انتخاب یک تا چهار حزب از سوی شما و اختصاص حزب و یا حزب ها توسط وب سایت برای شما، نسبت به قرائت آن طی یک هفته آتی اقدام می نمایید.

شرکت در ختم قرآن در این روش فقط برای یک بار و قرائت همان یک تا چهار حزب هنگام ثبت نام کافیست. بدیهی است زمانیکه قرائت مشخص شده خود را تکمیل نمودید می توانید دوباره ثبت نام کنید.

برای مشاهده لیست تفکیک 120 حزب قرآن مجید برای هماهنگی اعضا و سهولت در قرائت اینجا را کلیک کنید. (دانلود به صورت فایل فشرده)

 

گروه سوم
(هر شب یک صفحه)

نحوه شرکت در گروه سوم بدین صورت است که پس از تکمیل فرم ثبت نام و اختصاص یک صفحه از قرآن خطی عثمان طه توسط وب سایت برای شما ، نسبت به قرائت آن صفحه در همان شب ثبت نام اقدام می نمائید.

فردا شب صفحه بعدی را قرائت کنید و به همین ترتیب هر شب ادامه دهید.

با این روش علاوه بر شرکت در ختم قرآن بصورت دسته جمعی با سایر کاربران که هر شب انجام میپذیرد ، خود شما نیز پس از حدود 20 ماه به تنهایی یک ختم قرآن را به صورت کامل انجام داده ودر 604 ختم قرآن شرکت نموده اید.

*همچنین کاربران در صورت فراموش کردن صفحه ای که باید همان روز قرائت کنند، می توانند از قسمت گزارش کاربران در صفحه اصلی و یا صفحه مخصوص گزارش کاربران استفاده نمایند.

برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

*چنانچه قصد شرکت در ختم قرآن به نیابت از شهدا و یا اموات خود را دارید، برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

نکات مهم :

* برای ختم قرآن در دو گروه هر شب یک صفحه و هرشب 10 آیه، پایانی در نظر گرفته نشده و تا اعلام انصراف توسط کاربر و از طریق صفحه مخصوص انصراف ، ادامه خواهد داشت.

* چنانچه کاربران یک یا چند روز به هر دلیل موفق به قرائت قرآن نشدند ، می توانند در روزهای بعد بخش های عقب افتاده را جبران نمایند.

نسخه قابل چاپ

 
 

 

 

 

www.repositore.com