صفحه اصلی | راهنما | ثبت نام | متن قرآن | قرائت قرآن | جستجوی قرآن | تدبر در قرآن | مسابقه | خادمان قرآن | ارتباط

تلاوت اساتید برجسته دنیا برای دریافت

دانلود قران صوتی به همراه ترجمه فارسی آیه به آیه
تلاوت قرآن با قرائت استاد عبدالباسط (ترتیل)
تلاوت قرآن با قرائت استاد عبدالباسط (تجوید)
تلاوت قرآن با قرائت استاد محمد صادق المنشاوی (ترتیل)
تلاوت قرآن با قرائت استاد محمد صادق المنشاوی (تجوید)
تلاوت قرآن با قرائت استاد ابوبکر الشاطری
تلاوت قرآن با قرائت استاد سعد الغامدی
تلاوت قرآن با قرائت استاد پرهیزکار
تلاوت قرآن با قرائت استاد العجمی
تلاوت قرآن با قرائت استاد العفاسی
تلاوت قرآن با قرائت استاد الجبرین
تلاوت قرآن با قرائت استاد محمد الجبریل
تلاوت قرآن با قرائت استاد عبدالله الخیاط
تلاوت قرآن با قرائت اساتید السدیس و الشوریم

 

 
 

 

 

 

www.repositore.com